dilluns, 21 de setembre del 2015


 Les darreres pluges van provocar aquesta ensulsida d'un marge. Cal fer-hi alguna cosa!
 Així doncs, comencem netejant la ferida, apartant el devessall de pedres.
 Portem pedres (sempre en falten!) i excavem ben a fons...
 per tal de fer un bon fonament.
 Ja comencem a fer filades
 ficant tascons entre les lloses
perquè quedin ben encaixades.
 Al darrere, tot ben reblert de pedruscall per fer un bon filtratge
I ja només falta coronar
Apa, feina feta!
Ens hem guanyat un bon beure!